Publisert februar 2017

Forsinket oppstart av behandling ved alvorlig infeksjon

En pasient med en alvorlig infeksjon ble akutt innlagt i akuttmottaket. Pasienten ble fulgt opp av sykepleier, men ikke riktig registrert i sykehusets datasystem grunnet stor pågang i akuttmottaket. Lege var dermed ikke klar over at pasienten var ankommet. Pasienten fikk forsinket legetilsyn og behandling.

Forsinkelsen på cirka tre kvarter fikk ingen alvorlig konsekvens for pasienten. Hendelsen er tatt opp i aktuell seksjon og med involvert personell.