Publisert september 2017

Forsinket respons fra barnelege ved fødsel

En kvinne var innlagt for å føde. Fødselen fikk et forløp som gjorde at barnelege ble tilkalt. Grunnet misforståelse ankom barnelege noe sent. Barnet hadde behov for gjenoppliving, som ble satt i gang av annet personell. Gjenoppliving var vellykket.

Rutinene for tilkalling og fremmøte av barnelege er gjennomgått med involvert personell.