Publisert februar 2017

Forsinket tilsyn av alvorlig syk pasient

En pasient ble akutt innlagt med spørsmål om alvorlig lungebetennelse. Pasienten satt på venterommet i halvannen time før tilsyn av sykepleier eller lege. Surstoffkonsentrasjonen i blodet var da lav. Behandling med oksygen og antibiotika ble satt i gang. Forsinkelsen skyldes at helsepersonellet var opptatt med andre pasienter (samtidighetskonflikt).

Ved stor tilstrømning skal seksjonen ha oversikt over pasienter som ikke er hastegradsvurdert for å sikre rask og nødvendig hjelp til alvorlig syke pasienter. Rutinen ble ikke overholdt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.