Publisert februar 2017

Forsinket transport av pasient med hjerteinfarkt

En pasient kom til akutten grunnet slapphet og uspesifiserte symptomer i brystregionen. Undesøkelse viste hjerteinfarkt og pasienten skulle umiddelbart transporteres til Oslo universitetssykehus for behandling. Det ble gitt beskjed om å bestille ambulanse, men etter en halvtime lå pasienten fortsatt på sykehuset. Det viste seg at ambulanse ikke var bestilt selv om det var bekreftet at dette var gjort. Ambulanse ble umiddelbart rekvirert, og pasienten transportert til Oslo universitetssykehus.

Forsinket behandling av hjerteinfarkt kan føre til større skade på hjertet. I dette tilfellet ble bestillingsrutinene misforstått. Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.