Forvekslet pasienter

En dagpasient ventet på en røntgenundersøkelse. En døgnpasient ved samme avdeling ble av de ansatte forvekslet som den som skulle til røntgen. Dette ble ikke oppdaget tidsnok og pasienten fikk utført en unødvendig røntgenundersøkelse.

Sykehuset har klare retningslinjer for identitetskontroll før undersøkelser og behandlinger utføres. Retningslinjene ble delvis fulgt, men ikke tilstrekkelig til at misforståelsen ble avverget. Hendelsen forløp slik at det ville være tilfeldig at forvekslingen ble oppdaget i tide. Hendelsen har derfor læringsverdi for flere avdelinger.