Forverret situasjon for alvorlig syk pasient

En eldre pasient var innlagt for behandling av en infeksjon etter en tidligere operasjon. Pasienten hadde i tillegg en rekke alvorlige kroniske sykdommer. I løpet av oppholdet ble pasienten tiltagende dårlig og måtte få behandling på medisinsk overvåkningspost. Det var vanskelig å ivareta en pasient med et komplekst sykdomsbilde med svikt i både hjerte og lungefunksjon på en vanlig kirurgisk sengepost.

Det arbeides med å heve kompetansen i kirurgisk klinikk for håndtering av alvorlig syke pasienter som ligger på klinikkens sengeposter.