Publisert september 2017

Hår i plastslange som går inn i pasientens blodåre

En alvorlig syk pasient var innlagt på intensiv. Pasienten fikk ernæring via en plastslange som lå i en stor vene (sentralt venekateter). Ved stell av koplingene til kateteret ble det observert et hår som gikk inn i kateteret. Håret ble tatt ut.

Etter hendelsen er rutinene for stell av kateter vært til ny gjennomgang.