Hjerteinfarkt på akutten

En pasient kom til akuttmottaket med nedsatt allmenntilstand og «uttørket». Pasienten utviklet brystsmerter etter cirka halvannen time på akutten og EKG (hjerteprøve) ble tatt, men uten umiddelbart legetilsyn. Blodprøvesvarene viste hjerteinfarkt og pasienten ble sendt direkte til Oslo universitetssykehus for videre behandling.

Prosedyren med at EKG automatisk skal tas av alle pasienter ved innleggelse er ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.