Hjertestans i narkose

​En pasient måtte ha narkose for å få på plass et ben ute av ledd. Et muskelavslappende medikament ble gitt slik at benet kunne dras på plass. Da det ikke lykkes på første forsøk, ble mer muskelavslappende medikament gitt. Benet kom etter et nytt forsøk på plass, men pasienten fikk etter kort tid hjertestans. Gjenoppliving ble umiddelbart satt i gang og pasienten fikk raskt tilbake egen hjerterytme.

Denne bivirkningen ved gjentatt dosering av muskelavslappende medikament er godt kjent i seksjonen, men forebyggende behandling ble ikke gitt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell og i avdelingen generelt.