Publisert oktober 2017

Hull på lungen ved innleggelse av sentralt venekateter (plastrør)

En pasient var innlagt på intensivposten. For å få gitt nødvendig behandling måtte det legges inn et sentralt venekateter (bøyelig plastrør) i en større vene. Det sentrale venekateteret legges inn ved hjelp av en nål gjennom brystveggen/halsen og inn i en stor vene. I forbindelse med dette gikk det hull på lungen. Lungen er svært nær venen plastrøret skal ligge i. Når det går hull på lungen strømmer det luft inn i rommet mellom lunge og brystvegg, og lungen faller sammen i større eller mindre grad. Denne luften må trekkes ut.

Hendelsen er en kjent komplikasjon ved innleggelse av sentralt venekateter.