Publisert oktober 2017

Hull på spiserøret i forbindelse med operasjon

​En pasient ble operert for tarmslyng. I forbindelse med dette skulle det legges ned en plastslange i magen til pasienten. Denne var vanskelig å få lagt ned. Ved nærmere undersøkelse hadde plastslangen gått gjennom veggen på spiserøret. Dette er en alvorlig komplikasjon, og pasienten måtte derfor transporteres til Oslo universitetssykehus for oppfølgende behandling. Pasienten var i risikogruppen for å få komplikasjoner i forbindelse med nedleggelse av en slik plastslange.