Publisert oktober 2017

Hull på tarm etter operasjon for overvekt

En pasient ble operert for overvekt. Dagen etter operasjonen fikk pasienten smerter og tegn på infeksjon. Sammen med funn fra røntgenundersøkelse, ga dette mistanke om lekkasje fra tarmen. Pasienten ble derfor operert på nytt, og det ble funnet et hull på tarmen. Dette ble sydd igjen. Pasienten kom seg fint etter operasjonen.

Hendelsen er tatt opp til læring og diskusjon i aktuell seksjon.