Publisert februar 2017

Infeksjon etter hofteproteseoperasjon

En pasient ble operert for brudd i lårhalsen med innsetting av protese på lårbenet. Etter cirka 14 dager oppsto symptomer på infeksjon. Pasienten måtte gjennom en ny operasjon med skylling av operasjonsområdet og bytte av protese. Pasienten måtte i tillegg få antibiotika.

Hendelsen er en kjent komplikasjon etter hofteproteseoperasjoner. Infeksjoner registreres og benyttes i kvalitetsforbedringsarbeidet.