Infeksjon i øye etter grå stær-operasjon

En pasient ble operert for grå stær. Operasjonen var teknisk vanskelig med forlenget operasjonstid. Etter cirka en måned fikk pasienten symptomer på infeksjon i det opererte øyet, noe som er svært alvorlig. Pasienten fikk umiddelbar behandling, men har etter infeksjonen fått tapt synsfunksjon. Pasienten hadde økt infeksjonsrisiko på grunn av andre sykdommer.

Hendelsen er tatt opp til læring i seksjonen.