Publisert oktober 2017

Innlagt pasient fikk trykksår på setet og heler

En innlagt pasient fikk trykksår på setet og heler, som krevde behandling. Det var ikke iverksatt forebyggende tiltak i forkant av hendelsen, til tross for at det var kartlagt risiko for å utvikle trykksår.

Hendelsen er brukt til erfaringstilbakeføring til personalet for å sikre at det ved identifisering av risikoområder iverksettes forebyggende tiltak.