Knebrudd etter fall

Publisert februar 2017

​En pasient snublet og falt ute i korridoren. Røntgenundersøkelse viste brudd i kneskålen som følge av fallet. Flere fallforebyggende tiltak var satt i gang i forkant av hendelsen og pasienten hadde tett oppfølging.