Publisert oktober 2017

Komplikasjon etter galleoperasjon

En pasient ble akutt innlagt grunnet betennelse i galleblæren. Pasienten ble tiltagende dårlig, og det ble besluttet å gjennomføre en operasjon. Denne viste at det hadde gått hull på galleblæren. Galleblæren ble derfor fjernet. Etter operasjonen hadde pasienten symptomer på lekkasje av galle, noe som ble bekreftet av en røntgenundersøkelse. Pasienten ble overført til Oslo universitetssykehus for videre behandling. 

Hendelsen er diskutert i aktuell seksjon.