Publisert september 2017

Komplikasjoner etter undersøkelse

En pasient var til poliklinisk undersøkelse med prøvetagning i forbindelse med mage-tarmplager. Undersøkelsen forløp uten komplikasjoner og pasienten reiste hjem. Litt senere på dagen ringte pasienten til sykehuset med akutte magesmerter og kvalme, og man så på CT at pasienten hadde en blodansamling i buken. Pasienten ankom med lavt blodtrykk og ble overflyttet til Oslo universitetssykehus for videre behandling.

Dette er en sjelden, men påregnelig komplikasjon.