Publisert februar 2017

Kraftnedsettelse i ben etter ryggoperasjon

En pasient var gjennom en ryggoperasjon. Under operasjonen var det vanskeligheter med oversikten grunnet lysforholdene i operasjonsområdet. I dagene etter hadde pasienten mye smerter og nedsatt kraft i begge benene. Røntgenundersøkelse viste at det var nødvendig med ny operasjon, men pasienten hadde etterpå fortsatt nedsatt kraft i det ene benet. Kraftnedsettelsen kan bli varig.

Operasjonslamper er i ettertid byttet og hendelsen tatt opp til læring i seksjonen.