Publisert september 2017

Kramper under fødsel

En kvinne var innlagt for å føde. Som gravid hadde hun svangerskapsforgiftning som var blitt godt fulgt opp. Under fødselen fikk kvinnen kramper, noe som er en kjent, men alvorlig komplikasjon. Barnet ble umiddelbart forløst ved keisersnitt. Mor og barn ble utskrevet i fin form etter fødselen.

Blodtrykket skal følges jevnlig under fødsel for å unngå kramper, men denne oppfølgingen var ikke tilfredsstillende utført i dette tilfellet. Hendelsen et tatt opp med involvert personell.