Kravebensbrudd på barn under fødsel

Publisert september 2017

En kvinne var innlagt for å føde. Rett før barnet ble forløst, satt skuldrene fast og nødvendig tiltak ble satt inn. Barnet ble forløst på en korrekt måte, men fikk et brudd på et kraveben. Barnet ble fulgt opp i etterkant.

Hendelsen er en kjent komplikasjon ved fødsel.