Publisert oktober 2017

Kreftsyk pasient døde under undersøkelse

​En kreftsyk pasient døde under en undersøkelse av lungene. Under undersøkelsen fikk pasienten en blødning og hjertestans. Det ble startet gjenopplivning uten å lykkes. Ved gjennomgang av hendelsen er det ikke funnet svikt i helsehjelpen. Rutiner og prosedyrer var fulgt og det var indikasjon for å gjennomføre undersøkelsen. Pasienten døde av sjeldne men kjente komplikasjoner som oppstod under en nødvendig undersøkelse.