Publisert september 2017

Kvinne fikk blødning etter fødselen

​En kvinne var innlagt for å føde. Fødselen gikk ukomplisert, men kvinnen fikk en blødning etter fødselen. Grunnet samtidighetskonflikt for jordmoren ble ikke observasjonen av blødningen fulgt godt nok opp. Da kvinnen fikk symptomer på grunn av blødning, ble nødvendige tiltak iverksatt.

Seksjonen har endret bemanning etter hendelsen, slik at det vil være en jevnere fordeling av jordmødre på vakt.