Publisert februar 2017

Lårhalsbrudd etter fall

En pasient pådro seg et lårhalsbrudd etter fall under forflytning fra stol til seng. Fallrisiko var kartlagt ved innleggelse, men det fremkommer ikke i dokumentasjonen om forebyggende tiltak var satt i gang.

Hendelsen er tatt opp i seksjonen for læring.