Publisert oktober 2017

Lårhalsbrudd operert etter fire døgn

En eldre pasient ble akutt innlagt på grunn av lårhalsbrudd. Pasienten ble ikke operert før etter fire døgn, og fikk i løpet av denne tiden en forvirringstilstand. Det var ingen medisinsk grunn til at pasienten ikke ble operert tidligere. Det var flere pasienter med tilsvarende type brudd som ble behandlet i denne perioden. Slike brudd skal opereres innen 48 timer, og det tilstrebes at flest mulig opereres innen 24 timer.

Hendelsen er tatt opp i legegruppen i aktuell seksjon. Sykehuset følger systematisk med på behandlingstid for denne pasientgruppen.