Publisert februar 2017

Luftveiskomplikasjoner etter narkose

En pasient var gjennom en planlagt operasjon som ble utført i narkose. Ved oppstarten av narkosen tilkom komplikasjoner fra de øvre delene av luftveiene. Operasjonen ble gjennomført, men pasienten måtte gjennom enda en operasjon hvor et plastrør ble lagt inn i pasientens strupehode for å sikre nødvendig pustefunksjon. Denne kunstige inngangen til luftveiene måtte opprettholdes over flere uker før den kunne fjernes.

Årsak til komplikasjonen var trolig en medfødt tilstand med forandring av brusken i strupehodet til pasienten.