Publisert oktober 2017

Mageinnhold i lungene under operasjon

​En pasient skulle gjennom en operasjon i narkose. Etter innledning av narkosen fikk pasienten symptomer på problemer fra luftveiene. Det ble gitt medikamenter, og symptomene gikk etter hvert over. Senere i operasjonen fikk pasienten igjen symptomer på problemer fra luftveiene. Anestesilege ble tilkalt, men var ikke tilgjengelig. Det ble iverksatt flere tiltak og etter hvert kom også anestesilege. Årsaken til problemene viste seg å være at pasienten hadde fått mageinnhold i lungene. Nye tiltak ble iverksatt. Operasjonen ble gjennomført og pasienten våknet på vanlig måte. Pasienten hadde vært fastende i henhold til rutine. Pasienten fikk forlenget sykehusopphold og måtte ha antibiotika.

Rutinene for tilkalling av anestesilege er endret etter hendelsen.