Publisert oktober 2017

Mageinnhold i lungene ved innledning av narkose

En alvorlig syk pasient hadde behov for en akutt operasjon. I forbindelse med innledning til narkosen kom det flytende innhold fra magen opp i svelget, og noe ned i luftveiene. Dette ble raskt sugd opp. Innhold fra magen som kommer over i luftveiene kan gi alvorlige komplikasjoner.

Hendelsen er en kjent komplikasjon hos pasienter som vurderes å være ikke-fastende før operasjon, og det tas spesielle forholdsregler i forbindelse med innledning av narkosen.