Mangelfull dokumentasjon på pasient med alvorlig infeksjon

En pasient ble innlagt i akuttmottaket med mistanke om alvorlig infeksjon i urinveiene. Pasienten hadde vært gjennom et kirurgisk inngrep i urinveiene noen dager før innleggelsen. Undersøkelsene viste blodforgiftning og behandling ble satt i gang.  Ved overlevering av pasient til sengepost var dokumentasjonen av oppholdet i akuttmottaket mangelfull. Årsaken var stor pågang av pasienter i akuttmottaket. Innkomstjournalen fra lege var imidlertid klar og tilgjengelig ved overflyttingen.

Hendelsen er tatt opp i akuttseksjonen til læring. Seksjonen har også endret retningslinjene for overføring av pasienter til poster. Bedre diagnostikk, overvåking og behandling av blodforgiftning er et prioritert satsningsområde for sykehuset.