Publisert februar 2017

Mangelfull observasjon av blodsirkulasjon

En pasient ble akutt innlagt og operert for flere blodpropper i arteriene i det ene benet. Etter operasjonen ble pasienten lagt på sengeposten til observasjon. Pasienten hadde smerter, men blodsirkulasjonen i benet ble ikke vurdert. Først ved visitt neste dag oppdages at foten var blåaktig, kald og funksjonsløs. Dette var symptomer på at blodårene igjen hadde gått tett og pasienten måtte reopereres for å bedre sirkulasjonen i benet.

I dette tilfellet var ikke nødvendig observasjon av sirkulasjonen i benet gjort etter den første operasjonen. Dette førte til forsinket reoperasjon. Kompetansen til personellet ved sengeposten er styrket etter hendelsen.