Mangelfull overvåkning av barnet under fødsel

En kvinne var innlagt for å føde. Under fødselen fikk barnet lav puls og lege ble tilkalt. Nødvendig utstyr for overvåkning av barnet var da ikke tilkoblet. Barnet ble raskt forløst.

Rutiner for overvåkning av barnet ble ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.