Publisert september 2017

Manglende akutteam for å motta kritisk syk pasient

​En kvinne oppsøkte legevakten grunnet magesmerter. Positiv graviditetstest, pasientens symptomer og allmenntilstand ga mistanke om graviditet utenfor livmoren, som kan gi livstruende blødning. Pasienten ble transportert til akuttmottaket med melding om at pasienten var kritisk syk. Det var problemer med sambandet mellom ambulanse og akuttmottaket. Ved ankomst akuttmottak var det ikke slått alarm slik prosedyren tilsier, og ingen team sto klar til å motta pasienten. Teamet ble da umiddelbart varslet, og pasienten ble ivaretatt og kjørt rett til operasjonsstuen.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell. Sambandsproblemet er også kartlagt og løst.