Publisert september 2017

Manglende klargjøring av bestilt blod før operasjon

En pasient skulle gjennom en større operasjon. Grunnet fare for blødning var blod bestilt i reserve. Under operasjonen ringte blodbanken med beskjed om problemer med klargjøring av blod til pasienten. Det ble da besluttet å bruke utsyr som samlet opp pasientens blod for å kunne gi dette tilbake til pasienten ved en eventuell blødning. Operasjonen gikk bra uten blodoverføring.

For operasjoner der blod er bestilt, skal dette være klarert fra blodbanken før operasjonen starter. Dette inngår som kontroll i sjekklisten. I dette tilfelle var kontrollen ikke utført tilfredsstillende. Hendelsen er tatt opp i involverte seksjoner.