Publisert september 2017

Manglende mulighet for røntgenundersøkelse ved organdonasjon

​En pasient ble etter skade/sykdom vurdert til å ha opphørt hjernesirkulasjon. Pårørende var positive til organdonasjon. Flere krav må være oppfylt før en pasient kan bli donor av vitale organer. Et av disse er en spesiell røntgenundersøkelse som påviser opphevet blodsirkulasjon i hjernen. Undersøkelsen ble rekvirert, men da forespørselen kom utenfor normal arbeidstid, var ikke kvalifisert personell som kunne utføre undersøkelsen tilstede. Undersøkelsen måtte derfor utsettes til neste dag. Etter at undersøkelsen da ble utført kunne organdonasjon gjennomføres.

Sykehuset etablerer fra mars 2017 en vaktordning som vil ivareta en slik funksjon utenom dagtid hverdager.