Publisert september 2017

Manglende mulighet til å behandle lav puls

En pasient ble akutt innlagt med hjerteproblemer. Pulsen var for lav, og det var ønskelig med påkobling av et apparat som kunne stimulere hjerte til raskere hjertefrekvens. Apparatet som hadde en slik funksjon var grunnet reparasjoner midlertidig fjernet i akuttmottaket og erstattet med et apparat uten denne funksjonen. Pasienten ble derfor umiddelbart transportert til hjerteovervåkningen for videre behandling.

Etter hendelsen har sykehuset anskaffet apparater med nødvendig funksjoner.