Publisert oktober 2017

Manglende oppfølging av blodprøvesvar hos nyfødt

Et nyfødt barn hadde blodverdier som viste at det burde hatt lysbehandling. Lege ble kontaktet, men vedkommende valgte å be om en ny prøve senere på dagen. Denne ble tatt, og verdiene hadde da steget ytterligere. Barnet ble derfor lagt til lysbehandling. Lysbehandling gis hvis nyfødte har for mye av et stoff som heter bilirubin i blodet. Lysbehandling hjelper barnet å bryte ned dette stoffet. Hvis verdien blir for høy og ikke behandles, kan barnet få hjerneskade. Manglende oppfølging av blodprøvesvar førte i dette tilfellet til forsinket behandling.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell.