Publisert oktober 2017

Manglende oppfølging av kul

En pasient var til behandling for et beinbrudd. Det ble under dette sykehusoppholdet oppdaget en kul (tumor) på pasientens hals. Denne kulen ble ikke videre undersøkt. Da pasienten ble innlagt ca. 1 år senere, fortalte pasienten om kulen som var blitt funnet ved forrige innleggelse. Kulen ble da undersøkt, og det viste seg at det var kreft. Pasienten fikk dermed en svært forsinket behandling.

Rutinene for videre henvisning av funn som gjøres og som i utgangspunktet ikke har noe med det pasienten er innlagt for, er under utarbeidelse ved sykehuset.