Publisert september 2017

Manglende oppfølging av pasient med hodeskade

En pasient ble akutt innlagt med hodeskade etter et fall. I forbindelse med fallet hadde pasienten vært bevisstløs. Hodeskaden krevde ingen behandling. Pasienten måtte være sengeliggende og beskjed ble gitt om oppfølging av blant annet blodtrykk, puls og pustefrekvens for å oppdage en eventuell utvikling som krevde behandling. Denne oppfølgingen ble ikke utført på den aktuelle sengeposten der pasienten lå. Den manglende oppfølgingen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.