Publisert oktober 2017

Manglende oppfølging etter operasjon

En pasient hadde vært gjennom flere tarmoperasjoner og ble utskrevet etter dette. Etter ca. 14 dager ble pasienten innlagt med en alvorlig infeksjon. Ved gjennomgang av blodprøvesvar og de medikamentene pasienten hadde fått etter operasjonen, ble det oppdaget feil som kan ha vært en medvirkende årsak til utvikling av infeksjonen.

Hendelsen er gjennomgått for læring i seksjonen.