Manglende oppfølging i akuttmottaket

​En eldre pasient ble innlagt i akuttmottaket grunnet oppkast og besvimelse. Pasienten ble ikke tilsett av lege umiddelbart, men lagt på enerom for observasjon. Etter hvert forsøkte pasienten å få kontakt med personalet ved hjelp av sykesignalanlegget. Ingen responderte, heller ikke ansvarlig sykepleier. Da sykesignalet fortsatte å ringe, gikk en annen sykepleier inn til pasienten. Pasienten oppga å ha ligget i over en time uten å bli tilsett. Det var da store mengder blodig avføring i sengen og pasienten kastet opp blod. Lege ble tilkalt og behandling satt i gang. Pasienten ble overflyttet oppvåkningsposten for en mer kontinuerlig overvåkning.

Ansvarlig sykepleier i akuttmottaket har et overordnet ansvar for at pasienter som trenger oppfølging får dette. Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.