Publisert februar 2017

Måtte bytte blodfortynnende medisin

En pasient med nyoppdaget kreft i tarm ble skrevet ut med en blodfortynnende medisin. Pasienten brukte medisinen for uregelmessig hjertefrekvens. Kort tid etter kom pasienten inn igjen med tarmslyng og blødning fra svulsten i tarmen. Blodprøve viste for tynt blod og den blodfortynnende medisinen ble erstattet med et annet blodfortynnende medikament. Tilstanden ble stabilisert og korrigert.

Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes om kreftpasienter som står på den aktuelle blodfortynnende medisinen skal fortsette med denne behandlingen.