Måtte opereres på nytt etter ryggoperasjon

Publisert februar 2017

En pasient var gjennom en ryggoperasjon. Etter en uke ble pasienten innlagt på nytt med smerter. Undersøkelser viste behov for ny operasjon.

Komplikasjoner etter operasjon i ryggen kan ha ulike årsaker og er en kjent problemstilling. Det vil da ofte være nødvendig å korrigere dette med en ny operasjon.