Publisert februar 2017

Medikamentliste var ikke ajourført før operasjon

En eldre pasient skulle gjennom en mindre operasjon som var blitt avlyst en måned tidligere grunnet annen akutt sykdom. Etter denne hendelsen måtte pasienten ha flere nye medikamenter, men disse var ikke registrert på meldeskjemaet som brukes til pasienter som skal til operasjon. Skjemaet som ble benyttet var derimot en kopi av skjemaet som ble utfylt til forrige innleggelse. Feilen ble oppdaget og pasienten fikk nødvendige medikamenter.

Etter hendelsen er rutinene for kopi av meldeskjema til operasjon gjennomgått i aktuell seksjon.