Publisert september 2017

Ny protese kom ut av stilling

En pasient var innlagt for å bytte deler av en hofteprotese. Ny protese ble satt inn, men grunnet mye bentap var det vanskelig å få feste for ny protese. Røntgenbilder etter operasjonen viste at den nye protesen var kommet ut av stilling. Pasienten måtte derfor gjennom en ny operasjon.

Hendelsen er fulgt opp i seksjonen for læring.