Publisert oktober 2017

Operasjonssår ble ikke sydd korrekt

En pasient var gjennom en hofteoperasjon. Det var to leger som opererte pasienten. Den ene legen var i en opplæringssituasjon. Etter operasjonen ble det klart at operasjonssåret ikke var sydd igjen slik det skal gjøres. Pasienten måtte derfor inn på operasjonsstuen igjen slik at såret kunne bli lukket på en korrekt måte.

Hendelsen er tatt opp til læring med tanke på opplæring og rollebytte under operasjon.