Operert for blødning i milten

En pasient fikk akutte magesmerter etter undersøkelse av tarmen. Pasienten ble operert på grunn av en blødning i milten. Dette er en kjent, men sjelden komplikasjon til denne type undersøkelser.

Hendelsen er gjennomgått i seksjonen.