Oppdaget ikke bruk av medisin

En innlagt pasient fikk akutte symptomer på hjerneslag og ble behandlet med medisin for å løse opp blodproppen i hjernen. Behandlende lege registrerte ikke at pasienten brukte blodtynnende medisin da medisinlisten var uoversiktlig. I utgangspunktet burde pasienten da ikke fått behandling med aktuell medisin. Det ble raskt tatt kontakt ved Rikshospitalet som anbefalte å fortsette behandlingen. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Hendelsen er tatt opp med involvert personell for læring.