Publisert september 2017

Oppdaget overfylt urinblære etter fødsel

​En kvinne var innlagt for å føde. Etter fødselen var det nødvendig å utføre et mindre inngrep på operasjonsstuen. Der ble overfylt urinblære oppdaget og tappet for cirka 1500 ml. En så stor urinmengde kan gi skade på urinblæren.

Prosedyre for overvåking av blære etter fødsel er ikke fulgt i dette tilfellet. Seksjonen kartlegger tilfellene med overfylt blære for årsak og konsekvens. Pasienten er i etterkant fulgt opp på poliklinikken.