Overfylt urinblære

En mann var til poliklinisk kontroll etter behandling av tette blodårer. Undersøkelsen viste at pasienten hadde behov for ytterligere behandling med blodfortynnende medikamenter direkte i blodbanen. Etter gjennomført prosedyre, ble mannen overført til sengepost for observasjon. Der ble det oppdaget at urinblæren var overfylt, noe som kan være skadelig. Ved hjelp av et urinkateter ble urinblæren tømt for over en liter væske. Pasienten fikk ingen skade av hendelsen.

Pasienter til denne type blodfortynnende behandling skal ha innsatt urinkateter i urinblæren før behandlingen starter. Denne retningslinjen ble ikke fulgt i dette tilfellet. Hendelsen er en påminnelse om at urinkateter også må gis i tilfeller der slik behandling ikke er planlagt på forhånd.