Overfylt urinblære etter blodåreoperasjon

Publisert februar 2017

En pasient var gjennom en blodåreoperasjon i lokalbedøvelse. Operasjonen varte i flere timer. På oppvåkingsposten oppdages overfylt urinblære, som pasienten ikke klarte å tømme selv. Det ble derfor lagt inn et plastrør (kateter) i blæren, og ut kom cirka 2000 ml urin. En så stor mengde kan skade urinblæren.  Ved lang operasjonstid skal personalet kontrollere urinmengden i blæren, men denne prosedyren ble ikke fulgt i dette tilfellet.

Etter hendelsen er det besluttet at alle pasienter skal ha kateter under denne type operasjon.